img-7167-beskuren-875px

Lägg till din rubriktext här

Ledd klass i ashtangayogans första serie. Du behöver inte kunna hela första serien utan modifierar positionerna och anpassar dem utifrån där du är. Du stannar upp och tittar och provar dig fram under lärarens ledning.
Vi inleder med det traditionella inledningsmantrat gemensamt och avslutar med mantra och savasana.